Sök

Vad vill du söka efter?

Specialpedagoger och Speciallärare

Vi specialpedagoger/speciallärare arbetar inom elevhälsan som stöd för att eleven ska lyckas med sina studier. Här hittar du mer information och kontaktuppgifter.

Specialpedagog

Områden vi arbetar kring. Tryck på bilden för att se den i större format.

Specialpedagoger

 • Utredningar
 • Pedagogiska kartläggningar
 • Handledning av elev och lärare
 • Struktur i helhet
 • Samtal

Specialpedagoger

 • Stöd i ämne och kurs
 • Stöd i klass, grupp och individuellt
 • Struktur i ämne och kurs

Gemensamma områden

 • Anpassningar
 • Elevhälsa
 • Studieteknik

Stöd i studierna

Ska ges om det kan befaras att eleven inte kommer att nå de kunskapsmål som anges i kursplanerna eller om eleven av andra skäl behöver särskilt stöd.
Mer om stödinsatser finns att läsa i 3kap skollagen och 9kap gymnasieförordningen

 • Du behöver inte ha en diagnos för att få stöd i dina studier.
 • Om Du har läs- och skrivsvårigheter har Du rätt att få längre tid på ett prov och eventuellt få ett muntligt prov samt anpassat material.
 • På nationella provet i Svenska skriver alla elever på dator.
 • På Din dator finns program som kan hjälpa Dig, t.ex. Lärverktyg via office 365, Inläsningstjänst , Vital (talanalys), Vitex (pdf-fil), Stava Rex, SpellRight m.m.
 • HItta läromedel Länk till annan webbplats. som passar i specialpedagogoskt sammanhang.

Linda Dahl Specialpedagog
Telefon: 026-24 03 19
linda.dahl@edu.sandviken.se
Program: NP - Nationella programmen

Kajsa Hedström Specialpedagog
Telefon: 070-089 70 90
kajsa.hedstrom@edu.sandviken.se
Program: IM -  Introduktionsprogrammen

Hanne Stranden Specialpedagog
Telefon: 026-24 20 70
hanne.stranden@edu.sandviken.se 
Program: NP - Nationella programmen

 

Richard Duerden Speciallärare
Telefon: 026-24 03 28
richard.duerden@edu.sandviken.se
Program: NP - Nationella programmen
stöd främst i engelska

Ann-Marie Lindström Speciallärare
Telefon: 026-24 03 25
ann-mari.lindstrom@edu.sandviken.se
Program: NP - Nationella programmen
stöd främst i matematik

Lena Person Speciallärare
Telefon: 070 -12 08 65
lena.persson@edu.sandviken.se
Program: IM - Introduktionsprogrammen
stöd främst i Matematik

Kerstin Stenman Pettersson Speciallärare
Telefon: 026-24 07 77
kerstin.stenman@edu.sandviken.se
Program: NP - Nationella programmen
stöd främst i svenska

 

Catarina Högström chef för elevhälsan på Bessemerskolan
Kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger
catharina.hogstrom@edu.sandviken.se

Tobias Landström chef för Speciallärare
tobias.landström@edu.sandviken.se