Sök

Vad vill du söka efter?

Välkommen till Bessemerskolan

På Bessemerskolan ska du känna dig sedd, bekräftad och välkommen.

Om skolan

Vi är tillsammans ca 1100 elever och 200 personal fördelade på fem högskoleförberedande program och sju yrkesprogram med flera olika inriktningar samt fyra introduktionsprogram samt anpassad gymnasieskola. Vi har ett riksidrottsgymnasium RIG med inriktningen orientering samt nationell idrottsutbildning NIU med inriktning bandy och innebandy.

Våra utbildningar är samlade i fina och ändamålsenliga lokaler på Bessemerområdet i Sandviken. Du har nära till bussar och promenadavstånd till centrum. Här finns också ett stort och modernt skolbibliotek som fått utmärkelsen – ett skolbibliotek i världsklass - flera år i rad.

Vi har ett tätt samarbete med näringslivet och flera av våra program är certifierade av branschen. På våra yrkesprogram finns stora möjligheter till spännande och lärorik praktik dels i Sandviken men även på andra platser i Sverige eller utomlands. Våra högskoleförberedande program har flera intressanta och inspirerande studiebesök eller studieresor både inom och utom Sverige.

Skolan har ett välutvecklat arbete med likabehandling för att främja trygghet och studiero. Vi vill att Du som elev ska kunna ha inflytande över din skolgång, därför finns forum som klassråd och elevråd som viktiga mötesplatser.

  • På Bessemerskolan får du en möjlighet att möta kluriga, utvecklande, ibland krävande men också roliga utmaningar.
  • Oavsett vilket program du väljer eller vilka dina drömmar är, vill vi att du ska bli redo att möta framtiden. Därför kommer vi att vägleda dig med trygghet och stöttning genom gymnasiet.
  • Hos oss på Bessemerskolan kommer du att få en lärorik och intressant gymnasietid

Vi arbetar för att:

  • Skolan ska ha en gemensam värdegrund och att du kan känna trivsel och arbetsglädje.
  • Skolan ska präglas av en helhetssyn som gynnar lärande, öppenhet och delaktighet
  • Våra elever ska upptäcka sina möjligheter, så att de utvecklas och får en ökad självkänsla

Elevdemokrati

På vår skola arbetar vi aktivt med att hitta formerna för hur elevdemokratin ska utformas och att klargöra i vilka frågor som eleverna vill ha inflytande. I klasserna diskuteras bland annat frågor som berör hur vi visar varandra respekt, om tjejer och killar behandlas olika, om vi diskriminerar varandra på annat sätt.

Följ oss på Facebook

Följ oss gärna på Facebook

Gör en rundvandring på våra olika program

 

Se bessemerskolans lokaler