Bessemerskolan - ett vidare val!

Skolledningen

Ledningsdeklaration - vi arbetar för att:

  • Alla vid Bessemerskolan ska ha lika värde och känna trivsel och arbetsglädje
  • Gymnasieskolan ska präglas av en helhetssyn som gynnar lärande, öppenhet och delaktighet
  • Våra elever ska upptäcka sina möjligheter, så att de utvecklas och får en ökad självkänsla.
  •  

Eva Aronsson, Rektor
Telefon: 026 - 24 15 69
eva.aronsson@edu.sandviken.se
Leder och ansvarar för gymnasieskolans och gymnasiesärskolans verksamhet, skoladministrationen, biblioteket och bitr.rektorer.


Skolans biträdande rektorers uppgift är att leda och stödja den pedagogiska verksamheten. Att uppnå uppsatta mål och ge eleverna de bästa förutsättningar för sitt lärande.

Biträdande rektorer Högskoleförberedande- och Yrkesprogram

Lena Dyremark bitr.rektor
Telefon: 026 - 24 00 19 
lena.dyremark@edu.sandviken.se
Ansvarar för EE, EK, HA, SA

Tobias Landström tf. bitr.rektor
Telefon: 026 - 24 10 32
tobias.landstrom@edu.sandviken.se
Ansvarar för BA och IN
samt tf.chef för studievägledare

Daniel Lind bitr.rektor
Telefon: 026 - 24 13 76
daniel.lind@edu.sandviken.se
Ansvarar för FT, VO samt RIG/NIU och elevboendet

Elin Nilsson bitr.rektor
Telefon: 026-24 15 68
elin.nilsson@edu.sandviken.se
Ansvarar för BF, ES, NA, TE

Biträdande rektorer Introduktionsprogram

Anna-Karin Broström bitr.rektor
Telefon: 026-24 20 93
anna-karin.brostrom@edu.sandviken.se
Ansvarar för IMA2

Stefan Molander bitr.rektor
Telefon: 026-24 02 15
stefan.molander@edu.sandviken.se
Ansvarar för IMA1, IMS, IMV, IMY

Gymnasiesärskolan

Anna-Karin Broström bitr.rektor
Telefon: 026-24 20 93
anna-karin.brostrom@edu.sandviken.se
Ansvarar för programmen på GySär

Övriga uppdrag inom Ledningsgruppen

Fredrik Norman kvalitetssamordnare gymnasieskolan
samt ämneslärare
Telefon: 026 - 24 24 49
fredrik.norman@edu.sandviken

Anna Wikman, ekonom gymnasieskolan
samt kontakt för Bessemerskolans gymnasieantagning
Telefon: 026-24 13 95
anna.wikman@edu.sandviken.se


Besöks- och postadress:
Industrivägen 7
811 80 Sandviken

tel: 026 - 24 00 00 Medborgarservice