Bessemerskolan - ett vidare val!

Skolledningen

Ledningsdeklaration - vi arbetar för att:

  • Alla vid Bessemerskolan ska ha lika värde och känna trivsel och arbetsglädje
  • Gymnasieskolan ska präglas av en helhetssyn som gynnar lärande, öppenhet och delaktighet
  • Våra elever ska upptäcka sina möjligheter, så att de utvecklas och får en ökad självkänsla.
  •  

Eva Aronsson, Rektor
Telefon: 026 - 24 15 69
eva.aronsson@edu.sandviken.se
Leder och ansvarar för gymnasieskolans verksamhet, skoladministration, biblioteket och bitr.rektorer.


Skolans biträdande rektorers uppgift är att leda och stödja den pedagogiska verksamheten. Att uppnå uppsatta mål och ge eleverna de bästa förutsättningar för sitt lärande.

Biträdande rektorer Högskoleförberedande- och Yrkesprogram

Pernilla Dahlhjelm bitr.rektor och Enhetschef/Elevhälsan
Telefon: 026 - 24 10 32
pernilla.dahlhjelm@edu.sandviken.se
Ansvarar för BA och NA
samt Elevhälsan- och Studievägledarnas verksamhet.

Lena Dyremark bitr.rektor
Telefon: 026 - 24 00 19 
lena.dyremark@edu.sandviken.se
Ansvarar för EE, EK, HA, SA

Daniel Lind bitr.rektor
Telefon: 026 - 24 13 76
daniel.lind@edu.sandviken.se
Ansvarar för FT, RL, VO samt RIG/NIU och elevboendet

Anna-Karin Zakrisson bitr.rektor
Telefon: 026-24 15 68
anna-karin.zakrisson@edu.sandviken.se
Ansvarar för ES, IN, TE

Biträdande rektorer Introduktionsprogram

Anna-Karin Broström bitr.rektor
Telefon: 026-24 20 93
anna-karin.brostrom@edu.sandviken.se
Ansvarar för IMA2

Stefan Molander bitr.rektor
Telefon: 026-24 02 15
stefan.molander@edu.sandviken.se
Ansvarar för IMA1, IMS, IMV, IMY

Gymnasiesärskolan

Anna-Karin Broström, Rektor
Telefon: 026-24 20 93
anna-karin.brostrom@edu.sandviken.se
Leder och ansvarar för personalen och verksamheten på GySär

Övriga uppdrag inom Ledningsgruppen

Fredrik Norman kvalitetssamordnare gymnasieskolan
samt ämneslärare
Telefon: 026 - 24 24 49
fredrik.norman@edu.sandviken

Anna Wikman, ekonom gymnasieskolan
samt kontakt för Bessemerskolans gymnasieantagning
Telefon: 026-24 13 95
anna.wikman@edu.sandviken.se


Besöks- och postadress:
Industrivägen 7
811 80 Sandviken
kommunväxel, tel: 026 - 24 00 00

fax till kunskapsförvaltningen
026 - 25 58 87