Bessemerskolan - ett vidare val!

Skolledningen

Ledningsdeklaration - vi arbetar för att:

  • Alla vid Bessemerskolan ska ha lika värde och känna trivsel och arbetsglädje
  • Gymnasieskolan ska präglas av en helhetssyn som gynnar lärande, öppenhet och delaktighet
  • Våra elever ska upptäcka sina möjligheter, så att de utvecklas och får en ökad självkänsla.

 

Eva Simonsson, Skolformschef gysk/Kvalitetschef
Telefon: 026 - 24 24 11
eva.simonsson@edu.sandviken.se
Chef för gymnasieskola, gymnasiesärskola och träningsskola.

Eva Aronsson, Gymnasierektor
Telefon: 026 - 24 15 69
eva.aronsson@edu.sandviken.se
Leder och ansvarar för gymnasieskolans verksamhet, skoladministration, biblioteket och bitr.rektorer.

 

Skolans biträdande rektorers uppgift är att leda och stödja den pedagogiska verksamheten. Att uppnå uppsatta mål och ge eleverna de bästa förutsättningar för sitt lärande.

Biträdande rektorer Högskoleförberedande- och Yrkesprogram

Pernilla Dahlhjelm bitr.rektor och Enhetschef/Elevhälsan
Telefon: 026 - 24 10 32
pernilla.dahlhjelm@edu.sandviken.se
Programrektor för BA och NA.
Leder och ansvaras för elevhälsans och SYVs personal och verksamhet.

Lena Dyremark bitr.rektor
Telefon: 026 - 24 00 19 
lena.dyremark@edu.sandviken.se
Programrektor för EE, EK, HA, SA

Staffan Lindvall t.f. bitr.rektor
Telefon: 026 - 24 18 67    
staffan.lindvall@edu.sandviken.se
T.f. Programrektor för ES, IN, RL, TE

Johan Ohlsson bitr.rektor
Telefon. 026-24 13 76
johan.ohlsson@edu.sandviken.se
Programrektor för FT, VO samt RIG/NIU och elevboendet

Biträdande rektorer Introduktionsprogram

Anna-Karin Broström bitr.rektor
Telefon: 026-24 20 93
anna-karin.brostrom@edu.sandviken.se
Programrektor för IMA2

Stefan Molander bitr.rektor
Telefon: 026-24 02 15
stefan.molander@edu.sandviken.se
Programrektor för IMA1, IMS, IMV, IMY

Gymnasiesärskolan

Anna-Karin Broström, Rektor
Telefon: 026-24 20 93
anna-karin.brostrom@edu.sandviken.se
Leder och ansvarar för personalen och verksamheten på GySär

Övriga uppdrag inom Ledningsgruppen

Fredrik Norman kvalitetssamordnare
Telefon: 026 - 24 24 49
fredrik.norman@edu.sandviken

Anna Wikman, ekonom
Telefon: 026-24 13 95
anna.wikman@edu.sandviken.se

Anna-Karin Zakrisson bitr.rektor
Telefon: 026-24 15 68
anna-karin.zakrisson@edu.sandviken.se

Besöks- och postadress:
Industrivägen 7
811 80 Sandviken
kommunväxel, tel: 026 - 24 00 00

fax till kunskapsförvaltningen
026 - 25 58 87