Bessemerskolan - ett vidare val!

Skolledningen

Ledningsdeklaration - vi arbetar för att:

  • Alla vid Bessemerskolan ska ha lika värde och känna trivsel och arbetsglädje
  • Gymnasieskolan ska präglas av en helhetssyn som gynnar lärande, öppenhet och delaktighet
  • Våra elever ska upptäcka sina möjligheter, så att de utvecklas och får en ökad självkänsla.

 

Eva Simonsson, Skolformschef gysk/Kvalitetschef
Telefon: 026 - 24 24 11
eva.simonsson@edu.sandviken.se
Chef för gymnasieskola, gymnasiesärskola och träningsskola.

Eva Aronsson, Gymnasierektor
Telefon: 026 - 24 15 69
eva.aronsson@edu.sandviken.se
Leder och ansvarar för gymnasieskolans verksamhet, skoladministration och bitr.rektorer.

Staffan Lindvall, Resurschef
Telefon: 026 - 24 18 67    
staffan.lindvall@edu.sandviken.se
Leder och ansvarar för personal och verksamhet på skolbiblioteket, elevhälsan och elevboendet.

Anna Wikman, Ekonom
Telefon: 026-24 13 95
anna.wikman@edu.sandviken.se

Skolans biträdande rektorers uppgift är att leda och stödja denpedagogiska verksamheten. Att uppnå uppsatta mål och ge eleverna de bästa förutsättningar för sitt lärande.

Biträdande rektorer för Högskoleförberedande- och Yrkesprogram

Lina Blackmon bitr.rektor
Telefon: 026 - 24 10 32 
lina.blackmon@edu.sandviken.se
Programrektor för BA, ESEST, ESMUS, IN, TE

Lena Dyremark bitr.rektor
Telefon: 026 - 24 00 19 
lena.dyremark@edu.sandviken.se
Programrektor för EE, EK, HA, SA

Fredrik Gottby bitr.rektor
Telefon: 026-24 15 40
fredrik.gottby@edu.sandviken.se
Programrektor för NA, RL samt skolans kvalitetsansvarige.

Johan Ohlsson bitr.rektor
Telefon. 026-24 13 76
johan.ohlsson@edu.sandviken.se
Programrektor för FT, VO samt RIG och NIU

Biträdande rektorer för Introduktionsprogram

Stefan Molander bitr.rektor
Telefon: 026-24 02 15
stefan.molander@edu.sandviken.se
Programrektor för Introduktionsprogrammen SPR, YRK

Anna-Karin Zakrisson tf bitr.rektor
Telefon: 026-24 15 68
anna-karin.zakrisson@edu.sandviken.se
Programrektor för Introduktionsprogrammen IA, PRE, PRO

Gymnasiesärskolan

Anna-Karin Broström, Rektor
Telefon: 026-24 20 93
anna-karin.brostrom@edu.sandviken.se
Leder och ansvarar för personal och program på GySär

Besöks- och postadress:
Industrivägen 7
811 80 Sandviken
kommunväxel, tel: 026 - 24 00 00

fax till kunskapsförvaltningen
026 - 25 58 87