Sök

Vad vill du söka efter?

Verksamhetsförlagda utbildning - VFU

Som lärarstudent så är du varmt välkommen att genomföra dina VFU-perioder hos oss på Bessemerskolan. Vi ser dig som ett viktigt tillskott till vår verksamhet och tror på ett ömsesidigt lärande då vi alla går stärkta genom ett bra samarbete.

Vi har idag flera tidigare lärarkandidater som nu är anställda som kollegor hos oss och det färgar också vår syn på VFU idag – vi fostrar möjliga blivande kollegor

Som lärarstudent på Bessemerskolan är vårat mål att:

 • Du alltid skall ha en handledare som är engagerad och motiverad.
 • Du skall ha en handledare som både stöttar och utmanar dig i din utveckling, och som både lyssnar såväl som ger råd.
 • Du i verksamheten skall få möjlighet att pröva och öva praktiskt lärararbete och växa mot målen utifrån dina egna förutsättningar.
 • Du alltid skall känna dig välkomnad av all personal du möter.
 • Du skall få möta personal utöver lärare som också utgör en viktig del av elevernas skolgång. ex skolledare, kurator, jämställdhet­s-samordnare­ och att dessa skall ha en plan för mötet med dig.
 • Du bidrar med dina tankar och kunskaper så att vi kan lära av dig.
 • När du lämnar oss så skall du känna dig säkrare och starkare i din yrkesroll än innan.

 • Att du deltar i den Likabehandlingsutbildning som alla elever vid Bessemerskolan får genomföra.
 • Möjlighet till pedagogisk lunch på skolan. Du äter då gratis men har ett vuxenansvar i matsalen.
 • Att du vid behov får låna en bärbar dator under din VFU-period.
 • Du får ha tillgång till en särskild arbetsplats bokad endast för er lärarstudenter.
 • Om du har frågor kring vår skola och funderingar på var du skall genomföra din VFU - verksamhets förlagda utbildning, så kan du alltid höra av dig till Bessemerskolans VFU-samordnare Anna Wikman