Bessemerskolan - ett vidare val!

Poängplan: Ekonomi / Juridik

Gymnasie­gemensamma ämnen

Kursnamn

1250p

Engelska

Engelska 5

100


Engelska 6

100

Historia

Historia 1b

100

Idrott och hälsa

Idrott och hälsa 1

100

Matematik

Matematik 1b

100


Matematik 2b

100

Naturkunskap

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap

Samhällskunskap 1b

100


Samhällskunskap 2

100

Svenska eller svenska som andra språk

Svenska 1

100


Svenska 2

100


Svenska 3

100

Program­gemensamma ämnen

Kursnamn

350p

Företagsekonomi

Företagsekonomi 1

100

Juridik

Privatjuridik

100

Moderna språk

Moderna språk

100

Psykologi

Psykologi 1

50

Inriktning - EKJUR

Kursnamn

300p

Filosofi

Filosofi 1

50

Juridik

Affärsjuridik

100


Rätten och samhället

100

Psykologi

Psykologi 2

50

Program­fördjupning - EKJUR

Kursnamn

300p

Humanistiks och Samhällsvetenskaplig specialicering

Humanistisk och samhällsvetenskaplig — specialisering

100

Ledarskap och organisation

Ledarskap och organisation

100

Svenska

Retorik

100

Gymnasiearbete


100p

Individuellt val


200p2500p