Sök

Vad vill du söka efter?

Adressändring - dina kontaktuppgifter

Om du flyttar och byter folkbokföringsadress eller ändrar telefonnummer under skoltiden skall du genast anmäla detta via blankett till skolan.

Att tänka på om du byter adress eller kontaktuppgifter