Sök

Vad vill du söka efter?

Prövning av gymnasiekurs

Vi har 2 st prövningsperioder/år. Prövning i max 2 kurser/period. Vi tar emot externa elever upp till 25 år i mån av plats. I första hand skolans elever.

Prövningsstart för höstterminen tidigast vecka 36, ansök senast 15 december.
Prövningsstart för vårtermnen tidigast vecka 05, ansök senast 15 juni.

Du ansöker själv via E-tjänst, öppen 15/11-15/12.

Senast datum:
15 juni - Senast ansökningsdag via E-tjänst för prövning under september - december.
vecka 35 - Senast under veckan skickas prövningsbesked och information till elev.
vecka 36 - Eleven ska senast tisdag kontakta sin prövningslärare för mer information om sin prövning.
vecka 42 - Första delprovet bör vara genomfört. Vid ej godkänt prov avskrivs eleven från prövning.

Betyget sätts efter avslutad prövning, senast mitten av februari.

Period 2 Vid prövning under vårterminen

Senast datum:
15 december - Senast ansökningsdag via E-tjänst för prövning under februari - maj.
vecka 04 - Senast under veckan skickas prövningsbesked och information till elev.
vecka 05 - Elev ska senast tisdag kontakta sin prövningslärare för mer information om sin prövning.
vecka 11 - Första delprovet bör vara genomfört. Vid ej godkänt prov avskrivs eleven från prövning.

Betyget sätts efter avslutad prövning, senast mitten av juni.

Prövningsregler - skolans elever

OBS! viktigt att det är du själv som gör din prövningsansökan via e-tjänsten.

En elev i gymnasieskolan har rätt att genomgå prövning i alla kurser eller gymnasiearbete som ingår i elevens individuella studieplan, om eleven inte tidigare har fått betyg på kursen eller om eleven har fått betyget F. Prövningen omfattar hela kursen enligt den nationella kursplanen och testar dina kunskaper mot Skolverkets nationella kursmål och betygskriterier. Så det är inte bara en komplettering av en viss uppgift i en kurs, för att till exempel få betyget E.

 • Ansökan sker via E-tjänst, är du osäker kontakta syv.
 • Prövningsbesked och information skickas via prövningsgruppen i unikum.
 • Prövning görs på hela kursen och är kostnadsfri för elever som går i gymnasieskolan
 • Prövning i idrott kan endast sökas till höstterminen.
 • Erhållet betyg efter prövning visas på den individuella studieplanen och utfärdas i ett betygsdokument vid terminsslut i januari och juni.

Vi tar emot externa elever upp till 25 år i mån plats. I första hand ska prövningsresurserna räcka till skolans egna elever.

Den som inte är elev i gymnasieskolan men som vill ha betyg därifrån har rätt att genomgå prövning i alla kurser som får finnas på ett nationellt program utom de kurser som bara får anordnas på vissa utbildningar. Rätten gäller också gymnasiearbetet. Prövning får göras endast vid en skolenhet som anordnar den aktuella kursen eller, när det gäller gymnasiearbetet/projektarbete, utbildning inom det kunskapsområde som gymnasiearbetet/ projektarbete avser.

 • Ansökan, prövningsbesked och information sker via E-tjänst.
 • Prövning görs på hela kursen. Prövningen kostar 500 kr/kurs
  - obs! fri prövning för tidigare ej godkänt betyg på kursen, F
  - prövning i idrott kan endast göras från höstterminen.
 • OBS! Invänta beslut via E-tjänst, därefter ska du som fått beviljat i redan godkänd kurs, direkt betala in din avgift (för inbetalad avgift återbetalas ej). Betala via plusgiro 32228-9.
  Märk inbetalningen med:

  1. "Prövning Bessemerskolan"
  2. För och Efternamn samt fullständigt personnummer
  3. Kurskod/kurs prövningen gäller.

Kvitto/bevis på betald avgift skall visas upp innan prövningen påbörjas. Betyget kommer att skickas hem till dig eller hämtas på skolan efter att prövningen är godkänd och betygsatt.

 • För extern elev kommer erhållet/erhållna betyg att skickas hem eller hämtas på skolan.
 • Betyg på prövad kurs utfärdas separat på ett utdrag ur betygskatalogen om eleven redan har ett examensbevis sedan tidigare.
 • Examensbevis utfärdas för extern elev när kraven har uppfyllts för gymnasieexamen. I beviset får endast sådana betyg ingå som är satta under tidigare tid i gymnasieskolan.
  För extern elev kommer erhållet/erhållna betyg att skickas hem eller hämtas på skolan.